logo_1 logo_2 logo_3
top_img_1 top_img_2 top_img_3 top_img_4 top_img_5 top_img_6
Kompostujeme se správnou
kompostářskou praxi
Splňujeme podmínky
ochrany životního prostředí
Snižujeme emise
skleníkových plynů
Snižujeme skládkování
odpadů
Vracíme organickou
hmotu do půdy
Snižujeme
degradaci půdy

Kompostujeme se správnou kompostářskou praxí – splňujeme podmínky ochrany životního prostředí – snižujeme emise skleníkových plynů – snižujeme skládkování odpadů – vracíme organickou hmotu do půdy – snižujeme degradaci půdy

Co to je bioodpad – biologicky rozložitelný komunální odpad

Za biologicky rozložitelný odpad se považuje materiál, který je schopen rozkladu, neboli přeměny za přístupu nebo bez přístupu vzduchu. Této přeměny se účastní mikroorganismy, jejichž druhová skladba a množství se mění během přeměny bioodpadu.

Odpad je dle zákona to co nepotřebuji a chci se toho zbavit. Protože princip komunitního kompostování je postaven na prevenci vzniku odpadu – odpad nevzniká, ale je dále hned zpracován, budeme používat termín rostlinný materiál.


Aktuality

news

Jilemnicko opět bude svážet biomateriál ze zahrad a veřejných ploch

2020-03-26 10:50:36

Zahájení kompostovací sezóny 2020.

news

Ukončení kompostovací sezóny 2019

2019-10-18 13:18:18

Termíny ukončení kompostování

news

Kompost Jilemnicka dostal novou platnou registraci

2018-10-26 15:18:03

Jilemnicko - svazek obcí dostal novou platnou registraci kompostu podle zákona č.156/1998 Sb. o hnojivech. Platnost registrace je do 31.12.2021

news

Konec kompostovací sezóny 2018

2018-10-24 16:59:07

news

Informace ke kompostování v regionu

2018-04-01 18:00:12

Zahájení kompostovací sezóny na Jilemnicku v roce 2018.

news

Ukončení kompostovací sezóny 2017

2017-11-03 09:16:07

Kompostovací sezóna 2017 bude ukončena ve 46. týdnu.

news

Zahájení kompostovací sezóny 2016

2016-03-21 09:16:01

V průběhu termínu od 31.3. do 8.4.2016 bude probíhat rozmístění zelených kontejnerů na bioodpad v rámci celého regionu Jilemnicko - svazek obcí. Po přistavení kontejnerů do obcí bude zahájen pravidelný svoz na objednávku. Prosím opětovně občany, aby do kontejnerů neumísťovali velké větve, ale pouze prořez z keřů. V případě potřeby likvidace prořezu stromů prosíme o kontaktování příslušného starostů, který podá informaci, kam větve vhodněji umístit. Děkujeme za pochopení.

news

Posunutí termínu ukončení kompostování v roce 2015

2015-10-19 15:28:34

Pozor - termín pro letošní ukončení provozu systému kompostování se posunul o 14 dní!

news

Kompost z Jilemnicka získal registraci

2015-09-03 12:53:50

Jilemnicko - svazek obcí získalo registraci kompostu dle zákona č. 156/1998 Sb..

news

Den otevřených dveří na komunitní kompostárně v Rokytnici nad Jizerou

2014-09-15 12:29:03

V pátek 12.9.2014 proběhl poslední z plánovaných Dnů otevřených dveří na komunitních kompostárnách na Jilemnicku.

news

Dny otevřených dveří v Roztokách u Jilemnice a v Jilemnici

2014-06-26 09:07:31

Jilemnicko – svazek obcí uspořádal u příležitosti zahájení druhé sezóny kompostování v regionu Dny otevřených dveří na svých komunitních kompostárnách.