logo_1 logo_2 logo_3
top_img_1 top_img_2 top_img_3 top_img_4 top_img_5 top_img_6
Kompostujeme se správnou
kompostářskou praxi
Splňujeme podmínky
ochrany životního prostředí
Snižujeme emise
skleníkových plynů
Snižujeme skládkování
odpadů
Vracíme organickou
hmotu do půdy
Snižujeme
degradaci půdy

Ukončení kompostovací sezóny 2017

2017-11-03 09:16:07
Ukončení kompostovací sezóny 2017

Zelené kontejnery na bioodpad budou celoplošně k dispozici na území Jilemnicka - svazku obcí do úterý 14 . listopadu 2017. Od středy 15. listopadu 2017 bude zahájen postupný odvoz a úklid na zimní období. Sezóna bude opětovně zahájena první týden v dubnu postupným rozmístěním kontejnerů v regionu. Děkujeme za pochopení.