logo_1 logo_2 logo_3
top_img_1 top_img_2 top_img_3 top_img_4 top_img_5 top_img_6
Kompostujeme se správnou
kompostářskou praxi
Splňujeme podmínky
ochrany životního prostředí
Snižujeme emise
skleníkových plynů
Snižujeme skládkování
odpadů
Vracíme organickou
hmotu do půdy
Snižujeme
degradaci půdy

Informace ke kompostování v regionu

2018-04-01 18:00:12
Informace ke kompostování v regionu

S přicházejícím jarem pomalu přichází i nová kompostovací sezóna! Tak jako v předešlých letech se zelené velkoobjemové kontejnery objeví ve vaší obci v první polovině dubna. Do těchto kontejnerů odkládejte pouze biologicky rozložitelný odpad – trávu, listí, seno, plevelné rostliny, zbytky rostlin a dřevo (pouze do průměru 5 cm a délky 2 m). Do nádob rozhodně nepatří zbytky jídel, kosti, maso, kůže, uhynulá zvířata, hnůj, exkrementy masožravých zvířat, jedlé oleje, kořeny, pařezy, kamení, znečištěné piliny, plasty, sklo, kov a další biologicky nerozložitelné odpady. Prosím, dbejte na to, co odkládáte do kontejnerů a popelnic na bioodpad, náklady na opravu techniky způsobené špatným tříděním každoročně přesahují sto tisíc korun! Veškerá vytříděná hmota je sbírána a svážena společnou technikou a dále je zpracovávána na šesti kompostárnách, které jsou rozmístěny po mikroregionu. Konkrétně se jedná o obce Bukovina u Čisté, Vítkovice v Krkonoších, Roztoky u Jilemnice, Horní Branná a města Jilemnice a Rokytnice nad Jizerou. Protože kompost získal v roce 2015 certifikaci, může každý občan Jilemnicka – svazku obcí tento produkt zdarma získat. Stačí pouze kontaktovat obecní či městský úřad příslušné kompostárny a domluvit se na výdeji.

Více informací:

www.kompostovanijilemnicko.cz

Kontakty na jednotlivé kompostárny:

Bukovina u Čisté – 481 595 483, 603 464 203

Vítkovice v Krkonoších – 481 582 730

Roztoky u Jilemnice – 481 587 296

Horní Branná – 481 584 178, 481 584 179

Jilemnice – 481 565 206

Rokytnice nad Jizerou – 481 549 311, 605 205 306