logo_1 logo_2 logo_3
top_img_1 top_img_2 top_img_3 top_img_4 top_img_5 top_img_6
Kompostujeme se správnou
kompostářskou praxi
Splňujeme podmínky
ochrany životního prostředí
Snižujeme emise
skleníkových plynů
Snižujeme skládkování
odpadů
Vracíme organickou
hmotu do půdy
Snižujeme
degradaci půdy

Konec kompostovací sezóny 2018

2018-10-24 16:59:07
Konec kompostovací sezóny 2018

Svoz bioodpadu bude ukončen ve středu 14.11.2018. Po tomto termínu bude postupně docházet k úklidu všech nádob - kontejnerů, na bioodpad. Na jaře přelomu března a dubna - dle počasí, budou kontejnery opět přistaveny. Děkujeme za pochopení. Přejeme v klidu a ve zdraví prožití zimní sezony.