logo_1 logo_2 logo_3
top_img_1 top_img_2 top_img_3 top_img_4 top_img_5 top_img_6
Kompostujeme se správnou
kompostářskou praxi
Splňujeme podmínky
ochrany životního prostředí
Snižujeme emise
skleníkových plynů
Snižujeme skládkování
odpadů
Vracíme organickou
hmotu do půdy
Snižujeme
degradaci půdy

Ukončení kompostovací sezóny 2019

2019-10-18 13:18:18
Ukončení kompostovací sezóny 2019

Kompostování bude v letošním roce ukončeno ve středu  13.11.2019. V tento den bude zahájen finální svoz materiálu a postupný úklid svozových nádob a velkoobjemových kontejnerů na zimní úložiště. Opětovný provoz bude v souladu s provozním řádem zahájen po 1. dubnu 2020.