logo_1 logo_2 logo_3
top_img_1 top_img_2 top_img_3 top_img_4 top_img_5 top_img_6
Kompostujeme se správnou
kompostářskou praxi
Splňujeme podmínky
ochrany životního prostředí
Snižujeme emise
skleníkových plynů
Snižujeme skládkování
odpadů
Vracíme organickou
hmotu do půdy
Snižujeme
degradaci půdy

Jilemnicko opět bude svážet biomateriál ze zahrad a veřejných ploch

2020-03-26 10:50:36
Jilemnicko opět bude svážet biomateriál ze zahrad a veřejných ploch

Od 23.3. začne rozvoz kontejnerů po regionu. Ten bude trvat 14 dní. Stávající materiál na kompostárnách z podzimních zakládek ještě překopeme.

V týdnu od 6. 4. 2020 bude k dispozici  část materiálu z podzimního sběru k odběru před kompostárnami v Jilemnici, Bukovině a Rokytnici. Větší množství materiálu je možné odebrat na kompostárně v Rokytnici pod předchozí dohodě se starostou města. 

Svoz kontejnerů  a  hnědých popelnic začne tedy po tomto datu