logo_1 logo_2 logo_3
top_img_1 top_img_2 top_img_3 top_img_4 top_img_5 top_img_6
Kompostujeme se správnou
kompostářskou praxi
Splňujeme podmínky
ochrany životního prostředí
Snižujeme emise
skleníkových plynů
Snižujeme skládkování
odpadů
Vracíme organickou
hmotu do půdy
Snižujeme
degradaci půdy

Dny otevřených dveří v Roztokách u Jilemnice a v Jilemnici

2014-06-26 09:07:31
Dny otevřených dveří v Roztokách u Jilemnice a v Jilemnici

První prohlídky probíhaly 17. 6. v Roztokách u Jilemnice a zúčastnily se jich 7. – 9. třídy ze ZŠ Studenec, ZŠ Roztoky a dále Sekunda a Kvarta z Gymnázia Jilemnice. V odpoledních hodinách byla kompostárna otevřena také pro širokou veřejnost. Hned druhý den proběhla stejná akce na kompostárně v Jilemnici, kterou si prohléhly s vedenou přednáškou stejné školní ročníky ze všech základních škol v Jilemnici. Obdobná akce je plánována na září i pro kompostárnu v Rokytnici nad Jizerou a tedy spádově pro žáky škol z Rokytnice, Jablonce a Poniklé.  Všichni návštěvníci se mohli seznámit se společnou Svazkovou technikou, která sbírá, sváží a zpracovává zelenou hmotu z celého území. Odborná firma poskytla přednášku o průběhu zpracování nadrceného a překopaného materiálu na kvalitní kompost a informovala o způsobu fungování celého systému na Jilemnicku. Více informací o provozu systému naleznou všichni zájemci na www.kompostovanijilemnicko.cz.