logo_1 logo_2 logo_3
top_img_1 top_img_2 top_img_3 top_img_4 top_img_5 top_img_6
Kompostujeme se správnou
kompostářskou praxi
Splňujeme podmínky
ochrany životního prostředí
Snižujeme emise
skleníkových plynů
Snižujeme skládkování
odpadů
Vracíme organickou
hmotu do půdy
Snižujeme
degradaci půdy

Den otevřených dveří na komunitní kompostárně v Rokytnici nad Jizerou

2014-09-15 12:29:03
Den otevřených dveří na komunitní kompostárně v Rokytnici nad Jizerou

Rokytnice nad Jizerou přivítala v pátek 12. září 2014 zájemce o systém komunitního kompostování. Na ploše místní komunitní kompostárny, která spadá do uceleného systému sběru a třídění bioodpadu na Jilemnicku, probíhaly přednášky o technologii kompostování, sběru materiálu, jeho využití a také zde byla k prohlédnutí nezbytná technika v podobě traktoru, drtícího a míchacího vozu a překopávače. Akce se účastnili žáci ze základních škol v Rokytnici nad Jizerou, Jablonci nad Jizerou a Poniklé. V rámci Dne otevřených dveří také rokytnickou kompostárnu navštívili zástupci z Ministerstva životního prostředí a České inspekce životního prostředí. Všichni přítomní měli možnost vyslechnout zajímavý výklad o průběhu celého procesu z úst pracovníků Zemědělské a ekologické agentury Zera. Akce probíhala celé dopoledne a v odpoledních hodinách byla kompostárna otevřena k volné prohlídce veřejnosti. Celý program představoval druhou a poslední etapu realizace projektu „Víte co s bioodpadem na Jilemnicku?“.