logo_1 logo_2 logo_3
top_img_1 top_img_2 top_img_3 top_img_4 top_img_5 top_img_6
Kompostujeme se správnou
kompostářskou praxi
Splňujeme podmínky
ochrany životního prostředí
Snižujeme emise
skleníkových plynů
Snižujeme skládkování
odpadů
Vracíme organickou
hmotu do půdy
Snižujeme
degradaci půdy

Kompost z Jilemnicka získal registraci

2015-09-03 12:53:50
Kompost z Jilemnicka získal registraci

Od poloviny srpna je možné v rámci území ORP Jilemnice zdarma vydávat občanům kompost vzniklý zpracováním na kompostárnách Jilemnicka. Vydávání mezi občany je možné až po získání řádné registrace kompostu, která byla přidělena rozhodnutím dne  6. 8. 2015. Platnost registrace je do 31. 12. 2019.     