logo_1 logo_2 logo_3
top_img_1 top_img_2 top_img_3 top_img_4 top_img_5 top_img_6
Kompostujeme se správnou
kompostářskou praxi
Splňujeme podmínky
ochrany životního prostředí
Snižujeme emise
skleníkových plynů
Snižujeme skládkování
odpadů
Vracíme organickou
hmotu do půdy
Snižujeme
degradaci půdy

Bukovina u čisté

Osoba odpovědná za provoz: Jiří Hanousek
Telefonní číslo: 603 464 203
Údaj o pozemku: k. ú. Bukovina u Čisté
p. č. 139/6
Kolaudační rozhodnutí č. j. - PDMUJI   9683/2013/Pl/Souh  
datum vydání – 25. 7. 2013
Kapacita kompostárny do 450 t /rok bioodpadu
Provozní doba: podle telefonické dohody s osobou odpovědnou za provoz
Bukovina u čisté | Kompostárny Jilemnicko Bukovina u čisté | Kompostárny Jilemnicko Bukovina u čisté | Kompostárny Jilemnicko Bukovina u čisté | Kompostárny Jilemnicko Bukovina u čisté | Kompostárny Jilemnicko Bukovina u čisté | Kompostárny Jilemnicko Bukovina u čisté | Kompostárny Jilemnicko