logo_1 logo_2 logo_3
top_img_1 top_img_2 top_img_3 top_img_4 top_img_5 top_img_6
Kompostujeme se správnou
kompostářskou praxi
Splňujeme podmínky
ochrany životního prostředí
Snižujeme emise
skleníkových plynů
Snižujeme skládkování
odpadů
Vracíme organickou
hmotu do půdy
Snižujeme
degradaci půdy

Horní Branná

Osoba odpovědná za provoz: Ing. Miloslav Martin
Telefonní číslo: 607 632 497
Údaj o pozemku: k. ú. Horní Branná
p. č. 3386
Kapacita kompostárny do 150 t /rok bioodpadu
Provozní doba: podle telefonické dohody s osobou odpovědnou za provoz
Horní Branná | Kompostárny Jilemnicko Horní Branná | Kompostárny Jilemnicko Horní Branná | Kompostárny Jilemnicko Horní Branná | Kompostárny Jilemnicko