logo_1 logo_2 logo_3
top_img_1 top_img_2 top_img_3 top_img_4 top_img_5 top_img_6
Kompostujeme se správnou
kompostářskou praxi
Splňujeme podmínky
ochrany životního prostředí
Snižujeme emise
skleníkových plynů
Snižujeme skládkování
odpadů
Vracíme organickou
hmotu do půdy
Snižujeme
degradaci půdy

Jilemnice

Osoba odpovědná za provoz: Ing. Dagmar Stolínová
Telefonní číslo: 481 565 206
Údaj o pozemku: k. ú. Jilemnice
p. č. 2212/2
Kolaudační rozhodnutí č. j. - PDMUJI   9661/2013/Pl/Souh 
datum vydání - 25. 7. 2013
Kapacita kompostárny do 1650 t /rok bioodpadu
Provozní doba: podle telefonické dohody s osobou odpovědnou za provoz
Jilemnice | Kompostárny Jilemnicko Jilemnice | Kompostárny Jilemnicko Jilemnice | Kompostárny Jilemnicko Jilemnice | Kompostárny Jilemnicko