logo_1 logo_2 logo_3
top_img_1 top_img_2 top_img_3 top_img_4 top_img_5 top_img_6
Kompostujeme se správnou
kompostářskou praxi
Splňujeme podmínky
ochrany životního prostředí
Snižujeme emise
skleníkových plynů
Snižujeme skládkování
odpadů
Vracíme organickou
hmotu do půdy
Snižujeme
degradaci půdy

Rokytnice nad Jizerou

Osoba odpovědná za provoz: Ing. Petr Matyáš
Telefonní číslo: 724 180 466
Údaj o pozemku: k. ú. Horní Rokytnice nad Jizerou
p. č. 1867
Kolaudační rozhodnutí č. j. – SÚ/210/2011/Či-328,SÚ/211/2011/Či-328
datum vydání - 8. 7. 2011
Kapacita kompostárny do 850 t /rok bioodpadu
Provozní doba: podle telefonické dohody s osobou odpovědnou za provoz
Rokytnice nad Jizerou | Kompostárny Jilemnicko Rokytnice nad Jizerou | Kompostárny Jilemnicko Rokytnice nad Jizerou | Kompostárny Jilemnicko Rokytnice nad Jizerou | Kompostárny Jilemnicko Rokytnice nad Jizerou | Kompostárny Jilemnicko Rokytnice nad Jizerou | Kompostárny Jilemnicko Rokytnice nad Jizerou | Kompostárny Jilemnicko Rokytnice nad Jizerou | Kompostárny Jilemnicko Rokytnice nad Jizerou | Kompostárny Jilemnicko Rokytnice nad Jizerou | Kompostárny Jilemnicko Rokytnice nad Jizerou | Kompostárny Jilemnicko Rokytnice nad Jizerou | Kompostárny Jilemnicko Rokytnice nad Jizerou | Kompostárny Jilemnicko Rokytnice nad Jizerou | Kompostárny Jilemnicko Rokytnice nad Jizerou | Kompostárny Jilemnicko Rokytnice nad Jizerou | Kompostárny Jilemnicko Rokytnice nad Jizerou | Kompostárny Jilemnicko Rokytnice nad Jizerou | Kompostárny Jilemnicko Rokytnice nad Jizerou | Kompostárny Jilemnicko Rokytnice nad Jizerou | Kompostárny Jilemnicko Rokytnice nad Jizerou | Kompostárny Jilemnicko Rokytnice nad Jizerou | Kompostárny Jilemnicko