logo_1 logo_2 logo_3
top_img_1 top_img_2 top_img_3 top_img_4 top_img_5 top_img_6
Kompostujeme se správnou
kompostářskou praxi
Splňujeme podmínky
ochrany životního prostředí
Snižujeme emise
skleníkových plynů
Snižujeme skládkování
odpadů
Vracíme organickou
hmotu do půdy
Snižujeme
degradaci půdy

Roztoky u Jilemnice

Osoba odpovědná za provoz: Osvald Süss
Telefonní číslo: 607 938 033
Údaj o pozemku: k. ú. Roztoky u Jilemnice
p. č. 117315
Kolaudační rozhodnutí č. j. - PDMUJI   8102/2013/Pl/Souh  
datum vydání- 21. 6. 2013
Kapacita kompostárny do 150 t /rok bioodpadu
Provozní doba: podle telefonické dohody s osobou odpovědnou za provoz
Roztoky u Jilemnice | Kompostárny Jilemnicko Roztoky u Jilemnice | Kompostárny Jilemnicko Roztoky u Jilemnice | Kompostárny Jilemnicko Roztoky u Jilemnice | Kompostárny Jilemnicko