logo_1 logo_2 logo_3
top_img_1 top_img_2 top_img_3 top_img_4 top_img_5 top_img_6
Kompostujeme se správnou
kompostářskou praxi
Splňujeme podmínky
ochrany životního prostředí
Snižujeme emise
skleníkových plynů
Snižujeme skládkování
odpadů
Vracíme organickou
hmotu do půdy
Snižujeme
degradaci půdy

Vítkovice v Krkonoších

Osoba odpovědná za provoz: Milan Rychtr
Telefonní číslo: 603 164 655
Údaj o pozemku: k. ú. Vítkovice v Krkonoších
p. č. 548/1
Kapacita kompostárny do 1000 t /rok bioodpadu
Provozní doba: podle telefonické dohody s osobou odpovědnou za provoz