logo_1 logo_2 logo_3
top_img_1 top_img_2 top_img_3 top_img_4 top_img_5 top_img_6
Kompostujeme se správnou
kompostářskou praxi
Splňujeme podmínky
ochrany životního prostředí
Snižujeme emise
skleníkových plynů
Snižujeme skládkování
odpadů
Vracíme organickou
hmotu do půdy
Snižujeme
degradaci půdy

Opravdu třídíte?!

 

 

Systém kompostování je založen na ohleduplnosti lidí, kteří ho užívají. Nijak mimořádné úlovky ze sběrných nádob Vám přinášíme v níže uvedené fotodokumentaci. Pro ilustraci maximálního průměru dřevin, které jsou přijatelné pro naši techniku, aniž by ji ničili, je u snímků přiložen červený zapalovač příslušné délky.

Z Jilemnice:

Z Poniklé:

Z Jestřabí, Křížlic a Roudnice:

Z Roztok u Jilemnice:

Z Horní Branné:

 

Věříme, že si společného systému za společné peníze budete lépe vážit a přistupovat k němu tak, aby byl pro obce dlouhodobě udržitelný!